Home » கேள்வி-பதில் » Short QA 0027 இசாபுல் தவாப் – இறந்தவர்களுக்கு குர்ஆன் ஓதுவது பற்றிய சட்டம் என்ன?

Short QA 0027 இசாபுல் தவாப் – இறந்தவர்களுக்கு குர்ஆன் ஓதுவது பற்றிய சட்டம் என்ன?

இசாபுல் தவாப் – இறந்தவர்களுக்கு குர்ஆன் ஓதுவது பற்றிய சட்டம் என்ன?

சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும்

வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Download mp3 Audio
[audio:http://www.mediafire.com/download/aafxrgloz7wlw2t/MUJA-0027.mp3]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *