Home » கேள்வி-பதில் » Short QA 0059: கலாலா முறையில் சொந்து பிரிக்கும் நிலையில் 3-ல் ஒரு பகுதி வஸியத் செய்யலாமா?

Short QA 0059: கலாலா முறையில் சொந்து பிரிக்கும் நிலையில் 3-ல் ஒரு பகுதி வஸியத் செய்யலாமா?

கலாலா முறையில் சொந்து பிரிக்கும் நிலையில் 3-ல் ஒரு பகுதி வஸியத் செய்யலாமா?

சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும்

வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Download mp3 Audio
[audio:http://www.mediafire.com/download/m742q7l8e8q5sw7/MUJA-0059.mp3]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *