Home » கேள்வி-பதில் » Short QA 0064: வட்டிக்கு கடன்பட்டவரை ஜகாத் பணத்தினை கொடுத்து மீட்டெடுக்கலாமா?

Short QA 0064: வட்டிக்கு கடன்பட்டவரை ஜகாத் பணத்தினை கொடுத்து மீட்டெடுக்கலாமா?

வட்டிக்கு கடன்பட்டவரை ஜகாத் பணத்தினை கொடுத்து மீட்டெடுக்கலாமா?

சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும்

வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Download mp3 Audio
[audio:http://www.mediafire.com/download/bkpylpce7e91w6z/MUJA-0064.mp3]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *