Home » கேள்வி-பதில் » Short QA 0066: பெண்களுக்கு கத்னா செய்யலாமா?

Short QA 0066: பெண்களுக்கு கத்னா செய்யலாமா?

பெண்களுக்கு கத்னா செய்யலாமா?

சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும்

வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Download mp3 Audio
[audio:http://www.mediafire.com/download/ezos3iszi50vmwk/MUJA-0066.mp3]

One comment

  1. ஆண்களுக்கு கத்கா சுன்னத் பெண்களுக்கு வெறுக்கத்தக்கது என நபி ஸல் அவர்கள் சொன்னதாக உஸாமா தன் தந்தை வழியாக சொல்கிறார்.
    அஹ்மத் 19794.

    முந்திய நூற்றாண்டில் பெண்கள் கத்னா சம்பந்தமாக கருத்து முரண்பாடு இருக்கவில்லை என கூறும் முஜாஹித் மவ்லவி அவர்கள் இந்த ஹதீசுக்கு என்ன விளக்கம் தருவார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *