Home » கேள்வி-பதில் » Short QA 0069: அல்லாஹ்-வை முன்னால் காண்பீர்கள் என்ற ஹதீஸின் விளக்கம்?

Short QA 0069: அல்லாஹ்-வை முன்னால் காண்பீர்கள் என்ற ஹதீஸின் விளக்கம்?

அல்லாஹ்-வை முன்னால் காண்பீர்கள் என்ற ஹதீஸின் விளக்கம்?

சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும்

வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Download mp3 Audio
[audio:http://www.mediafire.com/download/yh946sgd1wi16gd/MUJA-0069.mp3]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *