Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » யாரிடமிருந்து நாம், கல்வியை கற்க வேண்டும்

யாரிடமிருந்து நாம், கல்வியை கற்க வேண்டும்

யாரிடமிருந்து நாம், கல்வியை கற்க வேண்டும் பாகம்-1 & 2

இஸ்லாமிய பயிற்சி (தர்பியா) வகுப்பு

இடம்: மஸ்ஜிதுல் அஷ்ரப், நாகர்கோயில்

நாள்: 04.09.2015

Part 1

Part 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *