Home » கேள்வி-பதில் » 02. கப்ரு வேதனையை பற்றி குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ளதா?

02. கப்ரு வேதனையை பற்றி குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ளதா?

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ்பிரிவு வழங்கும்
அல்-ஜுபைல் – SWCC கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி
மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

Download mp3 Audio
[audio:http://www.mediafire.com/download/cda0z4i1591on6i/SWCC-JDGC-Q2.mp3]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *