Home » கேள்வி-பதில் » 05. சென்னை மக்கா மஸ்ஜித் இமாம் ஷம்ஷுதீன் காஸிமி அவர்களின் மன்ஹஜ் தொடர்பான கேள்வி

05. சென்னை மக்கா மஸ்ஜித் இமாம் ஷம்ஷுதீன் காஸிமி அவர்களின் மன்ஹஜ் தொடர்பான கேள்வி

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ்பிரிவு வழங்கும்
அல்-ஜுபைல் – SWCC கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி
மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

Download mp3 Audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *