Home » பொதுவானவை » அறிவிப்புகள் » நாஃபியா (கதீப்) – 01-01-2016 வெள்ளி அன்று நடைபெறவுள்ள இஸ்லாமிய மாநாட்டிற்கான வினா-விடைப் போட்டி

நாஃபியா (கதீப்) – 01-01-2016 வெள்ளி அன்று நடைபெறவுள்ள இஸ்லாமிய மாநாட்டிற்கான வினா-விடைப் போட்டி

நிகழ்ச்சியின் அழைப்பிதழ்
Qadif-Oneday2016

Download வினா-விடைப் போட்டி தாள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *