Home » கேள்வி-பதில் » 18. ஜும்ஆ அன்று இரண்டு அதான் (பாங்கு) நபிகளார் காலத்தில் இருந்ததா?

18. ஜும்ஆ அன்று இரண்டு அதான் (பாங்கு) நபிகளார் காலத்தில் இருந்ததா?

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ்பிரிவு வழங்கும்
அல்-ஜுபைல் – SWCC கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி
மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

Download mp3 Audio

One comment

  1. சுன்னாத்தான தொழுகையை எப்படி தொழுக வேண்டும். இரண்டிரண்டு ரக்ஆத் ஆகவா? நான்காக சேர்த்தா? இதற்கு விளக்கம் அளிக்கவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *