Home » கேள்வி-பதில் » 19. இறந்தவர்களுக்காக கத்தம் பாத்திஹா ஓதி சாப்பாடு சாப்பிடலாமா?

19. இறந்தவர்களுக்காக கத்தம் பாத்திஹா ஓதி சாப்பாடு சாப்பிடலாமா?

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ்பிரிவு வழங்கும்
அல்-ஜுபைல் – SWCC கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி
மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

Download mp3 Audio

One comment

  1. புதுவீடு குடிபுகும் போது ஹஜரத் அழைத்து யாசீன் ஓதலாமா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *