Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » தன்னைத்தானே சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுதல்

தன்னைத்தானே சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுதல்

தலைப்பு: தன்னைத்தானே சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுதல்
வழங்குபவர்: மவ்லவி முபாரக் மதனீ
இடம்: ஜாமிஉத் தவ்ஹீத் ஜும்மா மஸ்ஜித், திஹாரி
நாள்: 24.12.2015

வீடியோ. சகோ. ரிஸ்வி – இலங்கை
நன்றி: TMC Live Telecast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *