Home » கேள்வி-பதில் » போர்களத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் பொய்சொன்னார்களா?

போர்களத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் பொய்சொன்னார்களா?

தம்மாம் இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) வழங்கும் வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC)

நாள்: 18-02-2016

கேள்வி: போர்களத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் பொய்சொன்னார்களா?

வழங்குபவர்: கலாநிதி. அஷ்ஷைக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனீ (அழைப்பாளர், இலங்கை)

Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *