Home » மீடியா » கிதாபுத் தவ்ஹீத் தொடர்-by KLM » நட்சத்திரத்தை கொண்டு ஜோசியம் பார்ப்பது கூடுமா?

நட்சத்திரத்தை கொண்டு ஜோசியம் பார்ப்பது கூடுமா?

கிதாப் அத் தவ்ஹீத் வகுப்புகள் தொடர்

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

வழங்குபவர்: மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 15.02.2016 (திங்கட்கிழமை)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *