Home » கேள்வி-பதில் » [09/14] இமாம் மஹ்தி (அலை) அவர்களின் வருகை உண்மையா?

[09/14] இமாம் மஹ்தி (அலை) அவர்களின் வருகை உண்மையா?

அல்-அஹ்ஸா இஸ்லாமிய நிலையம் வழங்கும்
மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

வீடியோ: Al-Ahsa islamic Center Media Unit
Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *