Home » கேள்வி-பதில் » [11/14] கரண்டை காலுக்கு கீழ் ஆடை அணிவதன் விபரீதம் என்ன?

[11/14] கரண்டை காலுக்கு கீழ் ஆடை அணிவதன் விபரீதம் என்ன?

அல்-அஹ்ஸா இஸ்லாமிய நிலையம் வழங்கும்
மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

வீடியோ: Al-Ahsa islamic Center Media Unit

[11/14] கரண்டை காலுக்கு கீழ் ஆடை அணிவதன் விபரீதம் என்ன?

Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *