Home » மீடியா » ஃபிக்ஹ் தொடர் by KLM » தொடர் உதிரப்போக்கு தொடர்பான சட்டங்கள்

தொடர் உதிரப்போக்கு தொடர்பான சட்டங்கள்

பெண்கள் பகுதி

தொடர் உதிரப்போக்கு தொடர்பான சட்டங்கள் (சுத்தம் – ஃபிக்ஹ் தொடர்)

மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ,

நாள்: 07.11.2016

ஏற்பாடு: அழைப்பு மையம், ஸனாய்யா, ஜித்தா

Download mp3 audio

One comment

  1. மு. ஹாஜா மைதீன்

    தாெடர் உதிரப்பாேக்கு மற்றும் மாதவிடாய் சம்மந்தமான ஹதீஸ்களை தயவுசெய்து எனக்கு PDF format-ல் அனுப்பவும். ஏனென்றால் வீடியாேக்களை பதிவிறக்கம் செய்து என்னால் கண்டறிந்துகாெள்ள முடியவில்லை. தங்களின் அனைத்து தேவைகளையும் அல்லாஹ் பூர்த்தி செய்து தருவானாக. ஆமீன். எனது ஈமெயில் hajaseatu@yahoo.in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *