Home » மீடியா » ஃபிக்ஹ் தொடர் by KLM » சஜ்தா சஹ்வு (தொழுகையில் மறதி ஏற்பட்டால் செய்ய வேண்டியது)

சஜ்தா சஹ்வு (தொழுகையில் மறதி ஏற்பட்டால் செய்ய வேண்டியது)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி (ஃபிக்ஹ் தொடர்)

நாள்: 21.11.2016

தலைப்பு: சஜ்தா சஹ்வு (தொழுகையில் மறதி ஏற்பட்டால் செய்ய வேண்டியது)
வழங்குபவர்: மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ,

ஏற்பாடு: அழைப்பு மையம், ஸனாய்யா, ஜித்தா

Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *