Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » இணை வைத்தலும் அதன் வகைகளும்

இணை வைத்தலும் அதன் வகைகளும்

ஜுல்ஃபி வெளிநாட்டவர் அழைப்பு மையம் வழங்கும்
கல்வி தொடர் வகுப்பு-1

தலைப்பு: இணைவைத்தலும் அதன் வகைகளும்

வழங்குபவர்: மவ்லவி. SH ஹைதுரூஸ் MA ஃபிர்தவ்ஸி
அழைப்பாளர், அல்-ஜுல்பி தஃவா நிலையம் – சவூதி அரேபியா

வீடியோ மற்றும் படத்தொகுப்பு: SH ஹைதுரூஸ் MA ஃபிர்தவ்ஸி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *