Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » பற்றி எரியும் இஸ்ரேலும் முஸ்லிம்களும்

பற்றி எரியும் இஸ்ரேலும் முஸ்லிம்களும்

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

வீடியோ: றாஸிம் மாரூப்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *