Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » அல்லாஹ்-வின் பிரமாண்டமான படைப்பு (அர்ஷ் & குர்ஷி)

அல்லாஹ்-வின் பிரமாண்டமான படைப்பு (அர்ஷ் & குர்ஷி)

ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம்

இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம் – மலாஸ்
நாள்: 02-12-2016
தலைப்பு: அல்லாஹ்-வின் பிரமாண்டமான படைப்பு (அர்ஷ் & குர்ஷி)

வழங்குபவர்: மவ்லவி. மப்ஃஹூம் பஃஹ்ஜி
அழைப்பாளர், ரியாத்

வீடியோ: சகோ. ஹமீத் தென்காசி
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

நன்றி: ரியாத் தஃவா ஒன்றியம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *