Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » ஒரு முஸ்லிமின் பார்வையில் மரணம்

ஒரு முஸ்லிமின் பார்வையில் மரணம்

தம்மாம் இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) வழங்கும்

தம்மாம் (குலோப்) ஜும்ஆ குத்பா பேரூரை

02-12-2016

ஒரு முஸ்லிமின் பார்வையில் மரணம்

மவ்லவி. ரஹ்மத்துல்லாஹ் ஃபிர்தவ்ஸி
அழைப்பாளர், அல்-ஜுபைல் மாநகர்

படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *