Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » உள்ளம் சீர்பட

உள்ளம் சீர்பட

ஜித்தா துறைமுகத்தில் மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி

நாள்: டிசம்பர் 9, 2016 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜி.சி.டி. கேம்ப் பள்ளி, துறைமுகம், ஜித்தா

தலைப்பு: உள்ளம் சீர்பட
வழங்குபவர்: ஷைக். ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி

ஏற்பாடு:
துறைமுக அழைப்பகம் – ஜித்தா
ஜித்தா தஃவா சென்டர் – ஸலாமா

Video and Editing:
IslamKalvi Media unit, Jeddah

Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *