Home » மதங்கள் ஆய்வு » இஸ்லாம் அறிமுகம் » இஸ்லாம் ஒர் அறிமுகம்

இஸ்லாம் ஒர் அறிமுகம்

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் NMD வழங்கும்
இஸ்லாம் ஒர் அறிமுகம்

இடம்: குலோப் கேம்ப் அல்-ஜுபைல்
நாள்: 14-12-2016

மவ்லவி. ரஹ்மத்துல்லாஹ் ஃபிர்தவ்ஸி
அழைப்பாளர், அல்-ஜுபைல் மாநகர்

வீடியோ: தென்காசி SA ஸித்திக்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *