Home » இஸ்லாம் » அழைப்புப்பணி » தஃவா களத்தில் இறைத்தூதரின் நடைமுறைகள்

தஃவா களத்தில் இறைத்தூதரின் நடைமுறைகள்

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் NMD வழங்கும்

ஜுபைல் 2 – SKS கேம்ப் NMD தஃவா நிகழ்ச்சி

இடம்: SKS கேம்ப் பள்ளி வளாகம்
நாள்: 17-12-2016

தலைப்பு: தஃவா களத்தில் இறைத்தூதரின் நடைமுறைகள்

மவ்லவி. ரஹ்மத்துல்லாஹ் ஃபிர்தவ்ஸி
அழைப்பாளர், அல்-ஜுபைல் மாநகர்

வீடியோ: தென்காசி SA ஸித்திக்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

நன்றி: SKS தஃவா குழுமம்

Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *