Home » மீடியா » வானவர்களின் உலகம் (தொடர்) » தொடர்-5: வானவர்களின் உலகம்: எது சிறந்த வார்த்தை?

தொடர்-5: வானவர்களின் உலகம்: எது சிறந்த வார்த்தை?

அல்-கோபர் இஸ்லாமிய நிலையம் (ஹிதாயா) வழங்கும்
சிறப்பு கல்வி தொடர் வகுப்பு-II

தொடர்-5: வானவர்களின் உலகம்: எது சிறந்த வார்த்தை?

இடம்: ஜாமிஆ புஹாரி பள்ளி வளாகம்
(சில்வர்டவர் பின்புறம் அல்-கோபர்)
நாள்: 23-11-2016 (புதன்கிழமை)

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஹம்மத் அஸ்ஹர் ஸீலானி
அழைப்பாளர், அல்-கோபர் தஃவா (ஹிதாயா) நிலையம்

படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit
ஒளிப்பதிவு: தென்காசி SA ஸித்திக்

Download mp3 audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *