Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » பாவங்கள் இன்பமானதா?

பாவங்கள் இன்பமானதா?

இஸ்லாமிய மாலை அமர்வு

பாவங்கள் இன்பமானதா?
மவ்லவி: R. நுவீஸ், ஸலபி மக்கி
அழைப்பாளர், மக்கா

நாள்: 10.03.2017 (வெள்ளி)

ஏற்பாடு: ஸனாய்யா அழைப்பு மையம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Download mp3 Audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *