Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » சுயபரிசோதனை

சுயபரிசோதனை

ஜித்தா துறைமுகத்தில் மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி

நாள்: 3-3-2017 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜி.சி.டி. கேம்ப் பள்ளி, துறைமுகம், ஜித்தா

தலைப்பு: சுயபரிசோதனை
வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஹம்மது நூஹ் அல்தாஃபி

ஏற்பாடு:
துறைமுக அழைப்பகம் – ஜித்தா

Download mp3 Audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *