Home » இஸ்லாம் » அல்குர்ஆன் » மூஃமீன்களின் பண்புகள் – 2 (அல்-குர்ஆன் விளக்கம்)

மூஃமீன்களின் பண்புகள் – 2 (அல்-குர்ஆன் விளக்கம்)

வாராந்திர மார்க்க விளக்க வகுப்புகள்

நாள் : 18/03/2017
இடம்: மஸ்ஜித் பின் யமானி, பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பகம், ஷரஃபிய்யா, ஜித்தா

ஏற்பாடு: பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பக தமிழ் பிரிவு, ஷரஃபிய்யா

வழங்குபவர்: மவ்லவி. K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ

மூஃமீன்களின் பண்புகள் – 2 (அல்-குர்ஆன் விளக்கம்)

Download Audio File

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *