Home » கேள்வி-பதில் » Short QA 0074: குலாவின் போது கணவனுடைய விருப்பம் அவசியமா?

Short QA 0074: குலாவின் போது கணவனுடைய விருப்பம் அவசியமா?

மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அவர்களிடம் வாட்ஸாப் மூலமாக கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கான பதில்

கேள்வி: குலாவின் போது கணவனுடைய விருப்பம் அவசியமா?

– மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Download Audio File

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *