Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » மறைவான ஞானம் அல்லாஹ்விற்கு மட்டுமே! (ஜும்ஆ தமிழாக்கம்)

மறைவான ஞானம் அல்லாஹ்விற்கு மட்டுமே! (ஜும்ஆ தமிழாக்கம்)

ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம்

ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம் – மலாஸ்

நாள்: 12-05-2017

தலைப்பு: மறைவான ஞானம் அல்லாஹ்விற்கு மட்டுமே

வழங்குபவர்: மவ்லவி ரிஷாத் முஹம்மது சலீம்

வீடியோ: Bro. Hameed – Tenkasi (Riyadh)

நன்றி: தமிழ் தாஃவா ஒன்றியம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *