Home » சட்டங்கள் » ரமளான் » நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டதன் நோக்கம்

நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டதன் நோக்கம்

வழங்குபவர்:
ஷைய்க்: அப்துல் பாஸித் புஹாரி (அழைப்பாளர், மக்கா)

சன்மார்க்க பூங்கா நிகழ்ச்சி
நாள்: 01.06.2017 வியாழன் (தராவீஹ் தொழுகையைத் தொடர்ந்து)

இடம்: மஸ்ஜித் பின் யமானி (பழைய விமான நிலையம்), ஷரஃபிய்யா, ஜித்தா
ஏற்பாடு: பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பக தமிழ் பிரிவு, ஷரஃபிய்யா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *