Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » மலக்குமார்களின் பிரார்த்தனை யாருக்கு?

மலக்குமார்களின் பிரார்த்தனை யாருக்கு?

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
தமிழ் பிரிவு வழங்கும்
1438 இப்தார் டென்ட் நிகழ்ச்சி

இடம்: இப்தார் டென்ட்
நாள்: 03-06-2017

தலைப்பு: மலக்குமார்களின் பிரார்த்தனை யாருக்கு?

வழங்குபவர்:
மவ்லவி. ஃபக்ருதீன் இம்தாதி
அழைப்பாளர், அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

படத்தொகுப்பு: islamkalvi media unit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *