Home » கேள்வி-பதில் » [HAJJ QA – 3] ஸயீ செய்யும் போது (ஸபா மர்வா-வில்) பேண வேண்டியவைகள்?

[HAJJ QA – 3] ஸயீ செய்யும் போது (ஸபா மர்வா-வில்) பேண வேண்டியவைகள்?

ஹஜ் தொடர்பான கேள்வி – பதில்

QA #3: ஸயீ செய்யும் போது (ஸபா மர்வா-வில்) பேண வேண்டியவைகள்?

மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

நாள் : 04-08-2017 வெள்ளிக்கிழமை

இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி
அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *