Home » கேள்வி-பதில் » [HAJJ QA – 4] இறந்தவர்களுக்காக ஹஜ்-உம்ரா செய்யலாமா?

[HAJJ QA – 4] இறந்தவர்களுக்காக ஹஜ்-உம்ரா செய்யலாமா?

ஹஜ் தொடர்பான கேள்வி – பதில்

QA #4: இறந்தவர்களுக்காக ஹஜ்-உம்ரா செய்யலாமா?

மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

நாள் : 04-08-2017 வெள்ளிக்கிழமை

இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி
அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *