Home » சட்டங்கள் » பெருநாள் » 1438 ஈதுல் அழ்ஹா – பெருநாள் குத்பா பேரூரை (தென்காசி)

1438 ஈதுல் அழ்ஹா – பெருநாள் குத்பா பேரூரை (தென்காசி)

தென்காசி JAQH வழங்கும்
1438 ஈதுல் அழ்ஹா – பெருநாள் குத்பா பேரூரை

நாள்: 01-09-2017
இடம்: பழைய RTO ஆபீஸ் வளாகம் (VTSR Complex)

வழங்குபவர்: அஷ்ஷைக். KS ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி
முதல்வர், அல்-முஸ்லிமீன் இஸ்லாமிய கல்லூரி – தென்காசி

வீடியோ: தென்காசி SA ஸித்திக்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

வெளியீடு: தென்காசி JAQH மர்கஸ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *