Home » இஸ்லாம் » அகீதா » Q&A - இமாம் ஷாபிஃ (ரஹ்) அகீதா » கேள்வி-03 | இமாம் அபூ ஹனிபா (ரஹ்)-வின் அகீதா புத்தகம் உள்ளதா?

கேள்வி-03 | இமாம் அபூ ஹனிபா (ரஹ்)-வின் அகீதா புத்தகம் உள்ளதா?

கேள்வி-03: இமாம் அபூ ஹனிபா (ரஹ்)-வின் அகீதா புத்தகம் உள்ளதா?

ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் வழங்கும் சிறப்பு அகீதா வகுப்பு

இடம்: ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலைய வளாகம்
நாள்: 02-10-2007 (திங்கள்கிழமை)

தலைப்பு: இமாம் ஷாபிஃ (ரஹ்) அகீதா – நூல் அறிமுகம் தொடர்-1

வழங்குபவர்:மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

வீடியோ: தென்காசி ஸித்திக்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *