Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » ஃபஜ்ர் தொழுகையின் சிறப்புகள் – ஜும்ஆ குத்பா பேருரை (அல்-ஜுபைல்-2)

ஃபஜ்ர் தொழுகையின் சிறப்புகள் – ஜும்ஆ குத்பா பேருரை (அல்-ஜுபைல்-2)

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் வழங்கும்

அல்-ஜுபைல் 2 – SKS கேம்ப் தஃவா நிகழ்ச்சி
ஜும்ஆ குத்பா பேருரை

இடம்: SKS கேம்ப் பள்ளி வளாகம்
நாள்: 03-11-2017

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஹம்மத் அஸ்ஹர் ஸீலானி
அழைப்பாளர், அல்-கோபர் தஃவா (ஹிதாயா) நிலையம்

தலைப்பு: ஷைத்தானின் குடியிருப்பு

படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

நன்றி: SKS தஃவா குழுமம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *