Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » ஷைத்தானின் குடியிருப்பு – ஃபஜ்ர் தொழுகையை தவறவிட்டவரின் நிலை

ஷைத்தானின் குடியிருப்பு – ஃபஜ்ர் தொழுகையை தவறவிட்டவரின் நிலை

ஷைத்தானின் குடியிருப்பு – ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
மவ்லவி. அஸ்ஹர் ஸீலானி
அல்-ஜுபைல்2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *