Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » இஸ்லாமிய அகீதாவின் பார்வையில் ஸஃபர் மாதம்

இஸ்லாமிய அகீதாவின் பார்வையில் ஸஃபர் மாதம்

இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) தம்மாம் வழங்கும் வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

தலைப்பு: இஸ்லாமிய அகீதாவின் பார்வையில் ஸஃபர் மாதம்

வழங்குபவர்:மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலச்சார நிலையம்

நாள்: 02-11-2017

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலைய வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *