Home » சட்டங்கள் » தொழுகை » ஏன் தொழ வேண்டும்?

ஏன் தொழ வேண்டும்?

இஸ்லாமிய மாலை அமர்வு
நாள்: 10.11.2017 வெள்ளி

ஏன் தொழ வேண்டும்?
வழங்குபவர்: அஷ்ஷைக். முஹம்மத் அபூபக்கர் சித்தீக் மதனீ
நிறுவனர், ஜம்மியத்துல் அன்ஸாருல் சுன்னத்துல் முஹம்மதிய்யா – இலங்கை

ஏற்பாடு: ஸினாயிய்யா அழைப்பு மையம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *