Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » அல்லாஹ் அடியாருக்கு அருளும் பல மடங்கு நன்மைகள் [ஜும்மா தமிழாக்கம்]

அல்லாஹ் அடியாருக்கு அருளும் பல மடங்கு நன்மைகள் [ஜும்மா தமிழாக்கம்]

ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம்

ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம் – மலாஸ்

நாள்: 15-12-2017

தலைப்பு: அல்லாஹ் அடியாருக்கு அருளும் பல மடங்கு நன்மைகள்

வழங்குபவர்: மவ்லவி. ரம்ஸான் பாரிஸ் மதனீ

வீடியோ: Bro. Hameed – Tenkasi (Riyadh)

நன்றி: தமிழ் தஃவா ஒன்றியம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *