Home » கேள்வி-பதில் » முடிக்கு கருப்பு நிற ‘டை’ அடிக்கலாமா?

முடிக்கு கருப்பு நிற ‘டை’ அடிக்கலாமா?

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் (தமிழ்பிரிவு) வழங்கும்

அல்-ஜுபைல்-2 SKS கேம்ப் தஃவா நிகழ்ச்சி
மாதாந்திர பயான்

இடம்: SKS கேம்ப் பள்ளி வளாகம்
நாள்: 30-11-2017

வழங்குபவர்: முஹம்மத் அஸ்ஹர் ஸீலானி
அழைப்பாளர், அல்-கோபர் இஸ்லாமிய நிலையம் (ஹிதாயா)

முடிக்கு கறுப்பு நிற ‘டை’ அடிக்கலாமா?
தலைப்பு: இயற்கையான 10 ஸுன்னத்கள்

ஒளிப்பதிவு & படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *