Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » தன்னை விற்றவர்

தன்னை விற்றவர்

துறைமுகத்தில் மாபெரும் இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி

நாள்: டிசம்பர் 22, 2017 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: DP World camp, துறைமுகம், ஜித்தா

தலைப்பு: தன்னை விற்றவர்
வழங்குபவர்: ஷைய்க் இப்ராஹீம் மதனீ

ஏற்பாடு:
துறைமுக அழைப்பகம் – ஜித்தா
ஜித்தா தஃவா சென்டர் – ஹை அஸ்ஸலாமா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *