Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » தவக்குல் – ஓர் ஈமானியப் பார்வை

தவக்குல் – ஓர் ஈமானியப் பார்வை

துறைமுகத்தில் மாபெரும் இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி

நாள்: டிசம்பர் 22, 2017 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: DP World camp, துறைமுகம், ஜித்தா

தலைப்பு: “தவக்குல்” ஓர் ஈமானியப் பார்வை
வழங்குபவர்: ஷைய்க் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
(அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்)

ஏற்பாடு:
துறைமுக அழைப்பகம் – ஜித்தா
ஜித்தா தஃவா சென்டர் – ஹை அஸ்ஸலாமா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *