Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » யுக முடிவு நாளின் அடையாளங்கள்

யுக முடிவு நாளின் அடையாளங்கள்

இறுதி தீர்ப்பு நாள் – இஸ்லாமிய மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சிகள் – DUBAI 2017

யுக முடிவு நாளின் அடையாளங்கள் – மவ்லவி. இப்றாஹீம் மதனி

இடம்: அல்மனார் இஸ்லாமிக் சென்டர், அல்கூஸ் – துபை, அமீரகம்

நாள்: 30/11/2017 & 01/12/2017

நன்றி: அல்மனார் இஸ்லாமிக் சென்டர் – DUBAI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *