Home » இஸ்லாம் » அல்குர்ஆன் » அல்குர்ஆன் விளக்கவுரை (தஃப்ஸீர்) » [தஃப்ஸீர்-018] ஸூரத்துந் நூர் விளக்கவுரை – வசனங்கள் 61, 62, 63 & 64

[தஃப்ஸீர்-018] ஸூரத்துந் நூர் விளக்கவுரை – வசனங்கள் 61, 62, 63 & 64

தஃப்ஸீர் (விளக்கவுரை) தொடர்-18
ஸூரத்துந் நூர் – வசனங்கள் 61, 62, 63 & 64

மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ

இடம்: மஸ்ஜித் பின் யமானி, பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பகம், ஷரஃபிய்யா, ஜித்தா

ஏற்பாடு: பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பக தமிழ் பிரிவு, ஷரஃபிய்யா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *