Home » மீடியா » வீடியோ ஆடியோ » மறைவான இணைவைப்பு [ஜும்ஆ தமிழாக்கம்]

மறைவான இணைவைப்பு [ஜும்ஆ தமிழாக்கம்]

ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம்

ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம் – மலாஸ்

நாள்: 05-01-2018

தலைப்பு: மறைவான இணைவைப்பு

வழங்குபவர்: மவ்லவி ரிஷாத் முஹம்மது சலீம்

வீடியோ: Bro. Hameed – Tenkasi (Riyadh)

நன்றி: தமிழ் தஃவா ஒன்றியம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *