Home » இஸ்லாம் » அல்குர்ஆன் » அல்குர்ஆன் விளக்கவுரை (தஃப்ஸீர்) » [தஃப்ஸீர்-020] ஸூரத்துல் வாகிஆ விளக்கவுரை – வசனங்கள் 27 முதல் 40 வரை

[தஃப்ஸீர்-020] ஸூரத்துல் வாகிஆ விளக்கவுரை – வசனங்கள் 27 முதல் 40 வரை

தஃப்ஸீர் (விளக்கவுரை) தொடர்-20
ஸூரத்துல் வாகிஆ – வசனங்கள் 27 முதல் 40 வரை

மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ

இடம்: மஸ்ஜித் பின் யமானி, பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பகம், ஷரஃபிய்யா, ஜித்தா

ஏற்பாடு: பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பக தமிழ் பிரிவு, ஷரஃபிய்யா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *