Home » பொதுவானவை » அரபி கற்க » نحو وصرف » [Arabic Grammar Class-019] அரபி இலக்கணப் பாடம் – نحو وصرف

[Arabic Grammar Class-019] அரபி இலக்கணப் பாடம் – نحو وصرف

அரபி இலக்கணப் பாடம் – தொடர் வகுப்பு [Arabic Grammar Class-019] – அல்அஜ்னாஸ்

வழங்குபவர்: மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ

நாள்: 09-02-2018 (வெள்ளி)
இடம்: அழைப்பு மையம், ஸனாய்யா, ஜித்தா

மாணவ மாவியர்களுக்கு உதவியாக அல்அஜ்னாஸ் பாடப்புத்தகத்தின் Scanned Copy கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *